Primeri obetavnih rab uporabe sodobne tehnologije pri pedagoškem procesu poučevanja in učenja

Primeri obetavnih rab uporabe sodobne tehnologije pri pedagoškem procesu poučevanja in učenja

Pri spreminjanju in modernizaciji pouka učitelji pogosto iščejo ideje in primere uspešne rabe. Objavljamo 15 primerov iz različnih predmetnih področij, ki naj bodo v pomoč in motivacijo vsem, ki želijo nadgraditi in preskusiti nekaj novega: BIO_Vrste-in-naloge-kosti_Vok FIZ_lom-svetlobe_Klemencic GEO_gibanje-prebivalstva_Kikec GEO_naravne-enote-Azije_Radej GEO_odkritje-Amerike_Janzekovic GUM_Barocna-opera LUM_ornament_Henigsman MAT_empiricna-raziskava_Drazic MAT_ocrtana-kroznica_Fir SLO_expresionizem_Glavica…

Geografski prostor Slovenije kot omejitveni in spodbujevalni  dejavnik razvoja Slovenije

Geografski prostor Slovenije kot omejitveni in spodbujevalni dejavnik razvoja Slovenije

Geografija / 9.r / Delitev naselij Učitelj s pomočjo različnega slikovnega materiala in posnetkov predstavi pomen in delitev naselij. Pri delu učenci poleg delovnih listov uporabljajo še zemljevid Slovenije in tablične računalnike. Splošni cilji: Učenec: razvija zmožnosti preproste analize, sinteze in interpretacije uporabnih in verodostojnih…

Terminologija-opis

V okviru dejavnosti Eurydice Slovenija so nastali tudi: Slovensko-angleški pojmovnik izrazov s področja vzgoje in izobraževanja, ki vsebuje predloge, kako prevajati slovensko izobraževalno terminologijo v angleščino. Zbirka kratic in okrajšav s področja vzgoje, izobraževanja in sorodnih področjih. Kratice in okrajšave spadajo (skupaj s formulami in…