Predlagajte …

Ime in priimek

Vaš elektronski naslov

Naziv vira

Kratek opis
Čemu in zakaj se "vir" uporablja? V dveh povedih zapišite glavne lastnosti ...

Spletni naslov vira

Kategorije

 • Licenca: plačljivo prosto 
 • Namen: tehnična podpora administrativna podpora za pouk 
 • Tip vira: aplikacija spletna stran gradivo primer rabe 
 • Jezik vira: slo ang nem hrv 
 • Operacijski sistem: Android Windows iOS 

Oznake

 • Projekti: CCL IP PP EUF 
 • Predmeti: vsi predmeti matematika fizika slovenščina tuji jeziki zgodovina geografija športna vzgoja kemija biologija drugi predmeti 
  Vpišite predmet (če ni med navedenimi):
 • Sodobne kompetence (21 stoletja): sodelovanje ustvarjalnost komunikacija kritično mišljenje reševanje problemov 
 • 8 vseživljenskih kompetenc: komunikacija v maternem jeziku komunikacija v tujih jezikih številska predstavljivost in kompetence v matematiki, naravoslovju in tehnologiji informacijska in komunikacijska tehnologija (IKT) učenje učenja medosebne in družbene kompetence inovativnost in podjetnost kulturna zavest in izražanje 
 • Taksonomija: pomnjenje razumevanje uporabljanje analiziranje vrednotenje ustvarjanje 
 • Didaktične in/ali učne strategije: mobilno učenje (M-LEARNING) asinhrono učenje (ASYNCHRONOUS LEARNING) ... (QUEST-BASED LEARNING) avtentično učenje (AUTHENTIC LEARNING) kombinirano učenje (BLENDED LEARNING) obratno-zvrnjeno-vzvratno učenje (FLIPPED LEARNING) učenje s pomočjo spletnih didaktičnih iger (GAMIFICATION) masovno izobraževanje na daljavo (MOOC) 

Daljši opis
Kaj s tem virom delamo? Razvoj katerih kompetenc spodbuja?, Kaj je potrebno (tehnično) za uporabo (račun, internet…)

Posnetki zaslonov, slike in druge priponke:
Share on FacebookTweet about this on Twitter