Išči ...
Generic filters
samo popolni zadetki
Filter by Custom Post Type
Filter by Kategorije
Izpostavljeno
Jezik
Angleščina
Drugi jeziki
Hrvaščina
Nemščina
Slovenščina
Licenca
Plačljivo
Prosta uporaba
Namen
Administrativna podpora
Pouk
Tehnična podpora
Operacijski sistem
Android
iOS
Linux
Mac OS X
Windows
Tip vira
Aplikacija
Gradivo
Primer rabe
Spletna storitev
Video
Filter po oznakah
Check/uncheck all
7. razred
8. razred
9. razred
AAI-račun
analiziranje
angleščina
App Inventor
Arnes učilnice
ArnesAAI
besede
biologija
bralna pismenost
digitalne identitete
disleksija
dokumenti
e-šolska torba
Evklidov algoritem
fizika
genetika
geografija
IKT
IKT v izobraževanju
Inovativna pedagogika
inovativnost in podjetnost
INTERAKTIVNA TABLA
iskanje
jeziki
kemija
književnost
koledar
komunikacija
komunikacija v maternem jeziku
komunikacija v tujih jezikih
kriteriji
kritično mišljenje
kritično razmišljanje
matematika
mobilne aplikacije
mobilno učenje
mobilno učenje (M-LEARNING)
moodle
moodle mobile
motivacija
obrnjeno učenje
ocenjevanje
otroci s posebnimi potrebami
podjetništvo
portal
pouk
projekti
projektno delo
prostorska predstavnost
razumevanje
reševanje problemov
Scratch
sio.mdm
slovar
slovenščina
sodelovalno delo
sodelovanje
specifične učne težave
splet
Spletne učilnice
športna vzgoja
spremljanje pouka
tuji jeziki
učenje
učenje učenja
učenje z izzivi (QUEST-BASED LEARNING)
učitelj
Učna ura
učno okolje
uporabljanje
uporabna spletna stran
ustvarjalnost
ustvarjanje
vodiči
vrednotenje
vsi predmeti
zgodovina
Uporaba spletnega kviza pri matematiki

Uporaba spletnega kviza pri matematiki

Učenje matematike učencem vedno ni najbolj priljubljeno. Tehnologija nam omogoča, da s pomočjo različni aplikacij pouk popestrimo. Ena takšna aplikacija je aplikacija Kahoot, to je spletni kviz. Motivirati učence za delo s pomočjo aplikacije Kahoot, je lahka naloga, saj uživajo ob reševanju nalog in se…

Motivacija pri učenju tujega jezika
11. 12. 2019 / Jezik, Pouk, Slovenščina

Motivacija pri učenju tujega jezika

Za uspešno učenje tujega jezika  moramo učitelji učence motivirati in jim posredovati veselje do učenje jezika. Zato naj bo pouk čimbolj dinamičen in raznolik. V zadnjih letih je v uporabi vedno več sodobnih tehnik  pri poučevanju tujega jezika. Ena takih metod je metoda  „sketchnotes“. Pri…

Uporaba interaktivne table pri pouku
11. 12. 2019 / Izpostavljeno, Pouk, Primer rabe

Uporaba interaktivne table pri pouku

Interaktivna tabla ima veliko pozitivnih vidikov. Omogočajo nam, da učno-vzgojni proces naredimo bolj zanimiv. V nadaljevanju predstavljamo nekaj načinov uporabe interaktivne table pri treh šolskih predmetih. LIKOVNA UMETNOST Pri likovni umetnosti si skoraj težko predstavljamo vključitev interaktivne table, saj temelji predmet na praktičnem delu in…

Uporaba IKT v razredu

Uporaba IKT v razredu

Pri neobveznem izbirnem predmetu računalništvo učence uvajamo v svet programiranja s pomočjo vizualnega programskega okolja Scratch. Ta prostodostopna spletna aplikacija lahko služi ne le za poučevanje programiranja ampak tudi drugih vsebin. Sama Scratch večkrat uporabim za obravnavo matematičnih tem, kot so koordinatni sistem, koti, ipd.…