Aplikacija Plickers

Aplikacija Plickers je pri pouku uporabna predvsem za pridobitev povratne informacije na koncu določenega sklopa in za popestritev šolske ure.

Kviz s pomočjo Plickers aplikacije poteka tako, da učitelj učencu najprej dodeli kartico s kodo, pod katero je učenec voden v seznamu. S pomočjo vnaprej pripravljenih vprašanj različnih tipov (izbira; drži, ne drži …) učitelj preveri učenčevo znanje. S pomočjo pametnega telefona ali tabličnega računalnika učitelj kode na karticah optično prebere in povratna informacija o učenčevem znanju se samodejno shrani v aplikacijo. Učenci dobijo povratno informacijo po zastavljanjem vprašanju in na koncu opravljenega preverjanja (v odstotkih).

Uporaba aplikacije je učencem zelo zanimiva, učiteljem pa v pomoč pri nadaljnjem načrtovanju dela.

Ocena storitve

Povzetek

Aplikacija Plickers je uporabna za povratno informacijo in popestritev pouka.

0

One thought on “Aplikacija Plickers

  1. Karmen Šket
    14. 10. 2020 at 21:10

    Aplikacija PLICKERS mi ni poznana. Iz prispevka pa je prepoznavno, da je učiteljem v oporo pri delu (nov način povratnega znanja učencev). Učencem pa po vsej verjetnost zanimivo, novo in prav tako manj stresno.

    LP Karmen Šket

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja