BIOMI IN BIOSFERA

Avtor fotografije: Simona Slavič Kumer

Namen:

Učni sklop je primer izobraževanja učencev na daljavo pri biologiji v 9. razredu, pri katerem učenci ponovijo znanje o ekosistemih in biomih ter poglobijo razumevanje o povezanosti ekosistemov in njihovi povezanosti.  

Opis sklopa: 

Učni sklop pokriva cilje sklopa BIOMI in BIOSFERA. Učni sklop je zasnovan za 4 ure samostojnega dela učencev  oz. za dva tedna. Dejavnosti so zasnovane tako, da zajemajo le temeljno znanje, ki ga naj učenci pri tem sklopu pridobijo in tako, da poleg vsebinskih znanj razvijajo tudi procesna znanja, sledijo načelom formativnega spremljanja in omogočajo učitelju, da od učencev sproti pridobiva dokaze o učenju. Priporočamo tudi, da učitelj navodila za izvedbo posameznih dejavnosti učencem posreduje po podani povratni informaciji po preverjanju znanja in po zaključenem opazovanju.

V sklopu načrtovanih dejavnosti bodo učenci najprej ponovili in preverili znanje o biomih in ekosistemih na Zemlji, ki so ga pridobili pri naravoslovju in geografiji, nato pa izdelali model biosfere ob katerem bodo poglobili razumevanje o povezanosti ekosistemov na Zemlji in razvijali procesna znanja. Končno preverjanje znanja pa je zastavljeno tako, uporabijo znanje in odgovorijo na problemski vprašanji.

Glede na možnosti, ki jih učitelj in učenci imajo, so lahko v stiku preko različnih komunikacijskih kanalov. Glede sposobnosti učencev pa so dejavnosti oblikovane tudi tako, da jih lahko izvedejo učenci na različne načine. Npr. svoje znanje lahko preverjajo z aplikacijo na spletu ali ob ppt predstavitvi, model lahko izdelajo po navodilih ali lastnem načrtu, v kolikor materiala za model ne bi imeli, pa lahko odgovarjajo in razmišljajo ob posnetih fotografijah že pripravljenega modela. Nalogi za končno preverjanje sta na dveh zahtevnostnih ravneh.

Povezava do preglednice.

Več gradiv v skupnosti SIO

Gradivo pripravile svetovalke za biologijo na ZRSŠ.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja