Empirična preiskava Športno-vzgojnega kartona

Podatkovna zbirka športno-vzgojni karton je izrednega pomena za vse učence in dijake, če le-ti poznajo svoje rezultate, svoj telesni in gibalni razvoj in razumejo izpis na drugi strani športno-vzgojnega kartona. Pomembno je, da ovrednotene podatke, ki so jim na voljo, tudi koristno uporabijo, tako ne ostanejo sami sebi namen.

Na Osnovni šoli Šenčur smo se učitelji matematike in športa odločili, da še bolj približamo podatkovno zbirko športno-vzgojni karton vsakemu učencu. V ta namen bi v letošnjem šolskem letu izvedli projekt “Empirična preiskava športno-vzgojnega kartona”, ki temelji na podatkih športno-vzgojnega kartona za vsakega učenca. Projekt bo potekal poskusno, v mesecu oktobru, v vseh oddelkih 8. razreda. Gre za medpredmetno povezovanje matematike in športa, poučevanje matematike na lastnem primeru ter formativno spremljanje učenčevega napredka.

Naloga učiteljev športa je predstaviti namen zbiranja in analize podatkov ŠVK, naloga matematikov pa, kako pripraviti empirično preiskavo (histogram) ter razumeti izpis v obliki histograma. Vsak učenec 8. razreda bo pripravil svoj primer ter si na podlagi rezultatov postavil cilj za letošnje šolsko leto, lasten napredek za boljši učni uspeh. Za omenjeni projekt je pripravljena tudi spletna aplikacija, v katero učenci vnesejo svoje rezultate. Na podlagi vpisa se jim izriše histogram, ki je namenjen grafični ponazoritvi učenčevih vsakoletnih rezultatov.

Učitelji športa imamo s podatkovno zbirko športno-vzgojni karton na razpolago ogromno podatkov, na podlagi katerih lahko učencem svetujemo o telesnem in gibalnem razvoju. Vemo, da pri matematiki manjka empiričnih preiskav, da ostane ogromno znanja medsebojno nepovezanega, zato si učenci težko ustvarijo celostni pogled in ne uvidijo uporabnosti naučenega za življenje. Naš skupni cilj je  učenčev napredek na vseh nivojih razvoja, tako na fizičnem kot učnem. 

4 thoughts on “Empirična preiskava Športno-vzgojnega kartona

 1. Anže Jurgele
  10. 10. 2020 at 19:05

  Zanimivo in pohvalno. Tudi SLOfit aplikacija je ponazoritev rezultatov veliko bolj poenostavila.
  Lp, A

 2. Marina Tomić
  10. 10. 2020 at 19:23

  Lepo izpeljano in predstavljeno. Tudi jaz mislim, da bo SLOfit aplikacija poenostavila celotno razlago (namesto XT vrednosti so sedaj le-te predstavljene v centilih).
  Lp

 3. Saša Česen
  10. 10. 2020 at 22:13

  Gibanje je zelo pomembno za rast in razvoj. Če mlad človek giba, bo le-ta ostal tudi v starosti vitalen, gibljiv.
  Zdi se mi pomembno, da se šolarje ozavesti o ŠVK-ju. Da spoznajo njegov namen. In preko njega tudi svoje telo oz. koliko zmorejo. In da se zavedajo, da lahko oni sami aktivno vplivajo na svoj napredek.

 4. Mojca Jurčič
  14. 10. 2020 at 23:32

  Gibanje je zelo pomembno za naše zdravje. Odlična ideja glede medpredmetnega povezovanja matematike in športa. Včasih imam občutek, da so ŠVZ kartoni res sami sebi namen, če podatkov ne znamo učencem približati.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja