Geografski prostor Slovenije kot omejitveni in spodbujevalni dejavnik razvoja Slovenije

Geografija / 9.r / Delitev naselij

Učitelj s pomočjo različnega slikovnega materiala in posnetkov predstavi pomen in delitev naselij. Pri delu učenci poleg delovnih listov uporabljajo še zemljevid Slovenije in tablične računalnike.

Splošni cilji:

Učenec:

  • razvija zmožnosti preproste analize, sinteze in interpretacije uporabnih in verodostojnih podatkov in dokazov iz geografskih virov in literature iz različnih medijev;
  • razvija zmožnosti oblikovanja samostojnih utemeljenih zaključkov, pogledov, mnenj in stališč, po svojih zmožnostih razvijati spretnosti uporabe zgodovinskih virov in informacij z uporabo informacijske tehnologije (IT);
  • razume celovitost prostorskih vprašanj in pozna nekatere možnosti lastne aktivne udeležbe.

Vsebinski cilji:

Učenec:

  • naselja razdeli na podeželska in mestna;
  • s pomočjo slikovnega gradiva razlikuje med različnimi tipi podeželskih naselij;
  • s pomočjo primera pojasni pojem urbanizirano podeželsko naselje;
  • na primeru domačega mesta spozna funkcijo mesta in njegovo zgradbo;
  • seznani se z različnimi tipi hiš po Sloveniji.

Predogled (klik):

Geografija_Valerija Belaj_primer SP_1

Priprava na pouk (Valerija Belaj, Prva OŠ Slovenj Gradec)

 

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja