GRADIVA IN OBDELAVE – KOVINE

Namen: predstavljena je ena možnost obravnave sklopa Gradiva in obdelave – kovine za izobraževanje na daljavo. Ker so didaktični pristopi, število ur za sklop in vrstni red sklopov različni po šolah, je to le ena izmed možnosti. Do konca šolskega leta je še 9 tednov (torej maksimalno 9 ur, razen za tiste s fleksibilnim predmetnikom).

Neobdelani »sklopi«:

Gradiva in obdelava gradiv – kovine (teorija) 3 ure 

– Gradiva in obdelava gradiv – kovine (izdelek), 3 ure

Tehnična sredstva – motorji in gonila, 3 ure.

V predstavljenem primeru se bom osredotočil na »sklop« Gradiva in obdelave – kovine (teorija). 

Opis sklopa: Sklop se nanaša na predmet tehnika in tehnologija v 8. razredu. Učencem pri delu na daljavo ne moremo naložiti celotne obravnave iz strani učitelja na njihova pleča, zato zreduciramo vsebine, cilje le na izvedljive minimalne standarde. Pri tem se tudi zavedamo zelo različnih pogojev na domu učencev in preostalega časa do konca šolskega leta. Zaradi vsega naštetega so sklopu Gradiva in obdelave – kovine (teorija) namenjene 3 ure. Dve uri sta namenjeni učenčevemu delu ob pridobivanju temeljnega znanja, tretja ura za učence pa je namenjena pregledu povratne informacije učitelja in morebitnim popravkom svojega dela. Učenec izdela poljuben dokaz o svojem pridobljenem znanju (izpolnjen delovni list ali pojmovna mapa ali miselni vzorec ali plakat ali izdelan kviz ali filmček ali zapis v zvezek,…) Te dokaze je mogoče ob predhodni seznanitvi učencev s kriteriji po preverjanju, tudi oceniti. Vrstni red obravnave zgoraj naštetih treh sklopov (pri Namenu) izbere učenec sam. Odloči se na osnovi, najprej tisto kar lahko najlažje naredi doma (dosegljivi materialni pogoji, viri,…). Ob morebitni vrnitvi v šole v tem šolskem letu, preostalo lažje potem naredi tam.

Dodatne informacije: Za sklop izdelave izdelka iz kovin je pomembno, da učenec izdela preprost izdelek po lastni izbiri (če zaradi pogojev doma to ni možno, je lahko izdelan tudi iz papirnih ali drugih gradiv). Če učenec nima svoje ideje, mu ponudimo svoj predlog izdelka. Izdelava naj traja okrog 3 ure. Več ur izdelave je lahko samo na njegovo željo. Zaradi varnosti pri delu naj izdelava poteka le z orodjem! 

Sklopu Tehnična sredstva (motorji in gonila) bi namenil 2 uri za iskanje informacij na zastavljena vprašanja v gradivu (minimalni standardi) in izdelavo po želji izbranega dokaza o znanju (izpolnjen delovni list ali pojmovna mapa ali miselni vzorec ali plakat ali izdelan kviz ali filmček ali zapis v zvezek,…). Tretja ura za učence je spet namenjena pregledu povratne informacije učitelja in odpravi pomanjkljivosti. Te dokaze je mogoče ob predhodni seznanitvi učencev s kriteriji in po preverjanju, tudi oceniti. Več primerov dobre prakse iz strani učiteljev se nahaja v spletni učilnici tehnike in tehnologije .

Pripravil: Gorazd Fišer, ZRSŠ

PRILOGE:

priprava sklopa

delovni list

2 thoughts on “GRADIVA IN OBDELAVE – KOVINE

  1. 10. 11. 2020 at 18:16

    Jasna navodila za delo, možnost dokaza o sodelovanju in reševanju DL, ki ga oddajo, pomoč učitelja, če nastopijo težave, povratna informacija o uspešnem delu.

  2. Gizela
    8. 12. 2020 at 17:53

    Dovolj jasna navodila za delo.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja