Naše ulice – 4. razred

Po vnovičnem zaprtju šol smo učenci 4. razredov pri pouku na daljavo izvajali tehniški dan. Pri predmetu družba smo se takrat učili o tlorisih, skicah, zemljevidih … Pri predmetu naravoslovje in tehnika pa o varnosti v prometu, prometne znake … Na tehniškem dnevu smo povezali predmete družba, naravoslovje in tehnika ter likovno umetnost. Učenci so dobili nalogo, da gredo na ulico, kjer živijo, ter si jo podrobno ogledajo. Na velik list so narisali tloris svoje ulice (cesto, hiše, prometne znake, drevesa …). Tloris so tudi pobarvali. Iz kartona ali kakšnega drugega materiala so izdelali prometne znake in jih postavili na tloris ulice. Nekateri učenci so tudi razširili in naredili tloris širše okolice. Učenci so pri izdelovanju in risanju zelo uživali, bili so natančni in samokritični. Ko smo se vrnili v šole, so tlorise s prometnimi znaki prinesli v šolo in naredili razstavo v avli šole. Učenci so bili tako navdušeni, da si želijo še več takšnih dni.

                                      Petra Orešič, OŠ Pohorskega odreda Slovenska Bistrica

Filip Frešer, 4. b

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja