OBLIKOVANJE NA PLOSKVI: PLAKAT

Slika: primer plakata za lutkovno predstavo

Vir: http://www.andrejstular.net/projekt/plakati/ (pridobljeno 7.4.2020)

Namen: Pri likovni umetnosti je izbira naloge pri učenju na daljavo zagotovo pogojena z materialom, ki ga ima učenec na razpolago doma. Likovna naloga, oblikovanje plakata, ponuja učencu možnost izbire izraznega sredstva. Naloga je sestavljena tako, da učenec utrjuje svoje znanje, nato pa se seznani z osnovnimi pojmi plakata. Kriteriji uspešnosti so vodilo učenčevega likovnega ustvarjanja. Likovna naloga je sestavljena širše, saj znanje iz te naloge učenec lahko uporabi pri drugih predmetih, kjer plakat učencu predstavlja pripomoček pri učenju. Ta likovna  naloga se medpredmetno povezuje s predmetom slovenščina, kjer je prebrano besedilo navdih za likovni motiv plakata. 

————————————

 1. Vsebinski sklop: OBLIKOVANJE NA PLOSKVI: PLAKAT
 1. Opis sklopa: Likovna naloga je iz sklopa oblikovanje na ploskvi, likovna tema plakat. Učenci bodo v tem sklopu utrjevali znanje barvnih kontrastov in kompozicije likovnega dela. Učenci 7. razreda se bodo seznanili z osnovnimi pravili oblikovanja plakata, ki ga uporabljajo pri svojem učenju. Obseg ur oblikovanja na ploskvi je 10 ur, od tega 4 učne ure za to likovno nalogo. 
 1. Čas: 4 šolske ure
 • Cilji in standardi: Učenci povežejo znanje o barvnih kontrastih z znanjem o kompoziciji likovnega dela pri oblikovanju plakata. Učijo se oblikovati plakat na področju grafičnega oblikovanja tako, da bo ta jasen, pregleden in opazen. 
 • Dejavnosti učitelja: Učencem pripravi PowerPoint predstavitev s svojo razlago. V njej učence vodi skozi osnovne pojme oblikovanja plakata. Ponovijo tudi znanje o barvah in kompoziciji, ki sta pomembna za opazen plakat. Učitelj učencem posreduje kriterije uspešnosti za likovno nalogo in predstavi možnosti izbire likovnih izraznih sredstev.
 • Učenec s pomočjo PowerPoint predstavitve in e-Učbenika utrdi svoje znanje in se seznani z likovno nalogo. Sam izbere likovno tehniko s katero bo izrazil likovno nalogo. 
 • Učenec lahko izbere likovno tehniko, ki jo lahko izvede doma: barvice, flomastri ali tempera barve, lahko pa uporabi računalniške aplikacije, kot so Slikar, Word, PowerPoint.

Dejavnosti učitelja
Učitelj posreduje povezavo do e- Učbenika, pripravi PowerPoint predstavitev s svojo glasovno razlago likovne naloge. Učencem posreduje kriterije uspešnosti za likovno nalogo in  nudi povratne informacije glede na poslane fotografije likovnega dela. Za zbiranje fotografij lahko uporabi oblak Office 365, Skype, Google Meet ali pa elektronsko pošto.
Dejavnost učenca 
Učenec prebere snov v e-Učbeniku in preveri v spletnih nalogah svoje znanje. Pogleda učiteljevo predstavitev (ppt) ter kriterije uspešnosti ter  načrtuje svojo likovno nalogo. Fotografijo svojega izdelka posreduje učitelju, lahko tudi v vmesni fazi nastajanja. Pri oblikovanju upošteva kriterije uspešnosti. 
Priporočila za izvedbo 
Ko boš pogledal ppt  in prebral v e-Učbeniku o plakatu, dobro načrtuj svojo likovno nalogo. Pri likovnem izražanju upoštevaj kriterije uspešnosti. Likovno tehniko lahko izbereš sam. Izberi tisto, ki ti je najbolj blizu in za katero meniš, da ti ponuja najboljši način za ustvarjanje plakata. Lahko izbereš med barvicami, flomastri, lahko pa tudi v Wordu, PowerPointu ali kakšni drugi aplikaciji.
OBLIKOVANJE NA PLOSKVI_PLAKAT
eučbenik_LIKOVNA UMETNOST
ura: utrjevanje in spoznavanje učne snovi, ponotranjenje kriterijev uspešnostiura: načrtovanje likovne naloge; likovno ustvarjanje.ura: likovno ustvarjanje (povratna informacija (PI) učenec-učitelj)ura: likovno ustvarjanje (PI učenec-učitelj), vrednotenje dela skozi kriterije uspešnosti
Z učenci vzpostavi kontakt za posredovanje PI preko emaila, skypa ali google meet aplikacije.Dokazila: fotografije izdelkov učencev.Vrednotenje izdelka z zapisom.Za sodelovanje z učiteljem – posredovanje PI lahko uporabiš email, skype, google meet …
KRITERIJI uspešnosti
Na kratko zapiši, kaj ti je uspelo, pri čem si užival in kaj lahko še izboljšaš.
VELIKOST PLAKATA – sam izberi velikost plakata, pomembno je, da bosta slika in besedilo dovolj veliko in jasno prikazana.
KOMPOZICIJA – kompozicijo plakata prilagodi na njegovo sporočilnost, torej je lahko kompozicija umirjena-statična ali dinamična.
BARVE – za oblikovanje plakata raje izberi manj barv, ki pa se naj med seboj dobro povezujejo, da bodo gledalca takoj pritegnile in sporočilo iz plakata takoj prenesle.
IDEJA – ideja, ki jo plakat sporoča in s katero prepričuje občinstvo, mora vzbujati pozornost. Tako kot premišljena podoba je pomembna tudi jasna, čitljiva pisava 
IZVIRNOST – uporabi veliko mero domišljije, ne pozabi na posebnosti iz besedila (predmeti, osebe, prostor kjer se dogaja) in jih poskušaj vnesti v plakat

Gradivo so pripravili v predmetni skupini na ZRSŠ in v sodelovanju z ga. Mojco Grula, prof. likovne umetnosti.

8 thoughts on “OBLIKOVANJE NA PLOSKVI: PLAKAT

 1. Jože Brunčko
  10. 11. 2020 at 14:28

  Pozdravljeni – tukaj odgovarjam, ker so mi navodila pri tem spletnem seminarju o samem poteku del, dejavnosti, povsem nejasna. Da ne bom kaj spregeldal in katere dejavnosti ne bom opravil, sem tukaj zapisal ta komentar. Lep pozdrav! Jože B

 2. Andreja Zelenik
  7. 12. 2020 at 15:36

  podano gradivo o načrtovanju OBLIKOVANJE NA PLOSKVI: PLAKAT, mi je všeč, vsa ostala navodila v celotnem spletnem seminarju pa se tudi meni zdijo precej nejasna.
  lp Andreja

 3. Andreja Zelenik
  7. 12. 2020 at 16:27

  Pozdravljeni, tudi jaz ne vem če sem na vse odgovorila, saj so navodila preobširna, nejasna, nepregledna.
  Glede OBLIKOVANJE NA PLOSKVI: PLAKAT, pa je priprava odlično zasnovana in mi je lahko v pomoč.
  lp Andreja

 4. Simon
  8. 12. 2020 at 15:32

  …. se strinjam z mojo predhodnico, glede navodil in tudi glede načrtovanja OBLIKOVANJA NA PLOSKVI: PLAKAT

 5. Janja Flisek Balog
  8. 12. 2020 at 17:06

  Priprava za LUM, Oblikovanje na ploskvi, plakat, je odlično zasnovana.
  Že v drugo se trudim s sistemom podajanja vaših navodil; vendar je sledljivost prava umetnost. Vztrajnost me pripelje do cilja. V kolikor nisem vsega rešila, je temu krivo nerazumevanje podanega.
  S spoštovanjem.

 6. Zdenka
  8. 12. 2020 at 17:54

  Zasnova učne ure je premišljena in zelo primerna za delo na daljavo.
  Pridružujem se zgornjim komentarjem. Navajena sem na delo v izobraževanju MOOC, kjer so na prvi strani jasno zapisani cilji ter povzetek vseh dejavnosti in takoj vidiš, kaj si opravil in kaj ne.
  Tu samo skačem sem in tja – ne vem, kaj je opravljeno in kaj ne. V vsakem videu se pojavi spet neka dodatna naloga. Kot da bi vsak predavatelj delal po svoje. Upam, da se bo bo koncu seminarja vse skupaj pokazalo kot celota (kot pri Harryju Potterju v sedmi knjigi).

 7. Jerneja
  13. 12. 2020 at 19:53

  Navodila za likovno umetnost na daljavo so odlično zasnovana in popolnoma jasna.

 8. 14. 12. 2020 at 19:37

  Primer LUMa na daljavo z nalogo plakata, ki zajema snov b. kontrastov in kompozicije je realen in se da korektno izpeljati.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja