Označevanje živil

Opis/namen: Osnovni namen učnega sklopa je, da učenci razumejo, da je poleg vseh vidikov uravnoteženega prehranjevanja in  ustreznega razmerja hranilnih snovi tudi dobro poznavanje označevanja živil. Razumevanje vseh oznak na živilih je za vsakega posameznika zelo pomembno pri odločanju za ustrezen nakup živil in prehranskih izdelkov. Podatki, zapisani v obliki deklaracije na živilu, opredeljujejo kakovost živila in njegov rok uporabe, do katerega ostaja kakovost nespremenjena. Z zapisom o sestavi živila lahko potrošniki izbirajo sebi primerna živila. Znaki na embalaži živila prav tako lahko opredeljujejo kakovost živila ali pa se pojavljajo le kot blagovna znamka. Predpisi EU določajo, da morajo biti živila označena tako, da bo vsak potrošnik dobil izčrpne in točne informacije o vsebnosti in sestavinah živil, na podlagi katerih bo lahko sestavljal svojo prehrano. 

Opis sklopa: Učni sklop pokriva cilje vsebinskega sklopa HRANA IN PREHRANA. Dejavnosti v okviru izobraževanja na daljavo so pripravljene za pet ur gospodinjstva. Dejavnosti učencev so zastavljene tako, da s pomočjo dokazov, ki pri dejavnostih nastajajo, omogočajo učitelju stalen vpogled v delo in napredek posameznega učenca. Priporoča se, da učenci dejavnosti opravijo, učitelj pa jim poda povratno informacijo. 

V sklopu načrtovanih dejavnosti učnega sklopa OZNAČEVANJE ŽIVIL se bodo učenci urili v:

 • Razumevanju informacij, ki jih razberejo iz deklaracije,
 • razlikovanju in prepoznavanju znakov kakovosti,
 • prepoznavanju in osvajanju pojma blagovne znamke,
 • sistematičnem opazovanju in primerjanju različnih oznak na deklaracijah,
 • utemeljevanju ustreznosti prehranskega izdelka,
 • pripravi in dopolnjevanju zbirke znakov kakovosti in blagovnih znamk.

Učenci v učnem sklopu najprej poglobljeno in raziskovalno spoznavajo pomen informacij, ki jih mora vsebovati vsaka deklaracija. Učenci morajo sistematično opazovati in primerjati različne oznake na deklaracijah in smiselno utemeljevati ustreznost prehranskega izdelka na posamičnem prehranskem izdelku, ki je primeren za njegovo prehranjevanje. Ob zaključku učnega sklopa preverijo svoje znanje s pomočjo vprašalnika.

V okviru dogovorjenih sodelovalnih in komunikacijskih kanalov imajo učenci stik z učiteljem. Na osnovi ugotovitev spremljanja napredka učenca in njegovih dokazov v vseh fazah učnega sklopa jim lahko ponudi dodatno pomoč oziroma razlago.

Gradivo pripravila Irena Simčič, ZRSŠ.

Celotno gradivo je na voljo v spletni skupnosti na povezavi.

15 thoughts on “Označevanje živil

 1. Nina Kocjančič
  10. 11. 2020 at 15:16

  Označevanje živil

  1. Tadeja Plavec
   10. 11. 2020 at 16:31

   Označevanje živil

  2. 10. 11. 2020 at 16:40

   Označevanje živil

  3. Renata K.
   23. 11. 2020 at 09:25

   Označevanje živil je sklop, ki se ga res da zelo dobro izvesti na daljavo, ker učenci zanj ne potrebujejo nekaj posebnega, dodatnega temveč delajo s pomočjo izdelkov, živil, ki jih imajo doma.

 2. Marija Lazar
  10. 11. 2020 at 17:00

  Učenci to temo lahko spoznavajo pri učenju na daljavo.

  Sama sem izvedla to učno uro, da so učenci po predhodni najavi poiskali različno embalažo in iz nje razbrali podatke- ločili so na podatke, ki so bistveni in tiste ki so nekoliko manj pomembni.

  Za povratno informacijo sem izbrala nekaj embalaž in učenci so povedali kaj so iz nje razbrali, kako to znanje lahko uporabijo in zakaj je koristno poznati deklaracijo

  1. Darja
   12. 11. 2020 at 14:56

   Sama sem naredila zelo podobno uro, nato pa smo imeli še praktično delo, ko so sami naredili jedilnik iz različnih hranilnih snovi, ki so jih prebrali na embalaži.

 3. Silva Vratuša
  10. 11. 2020 at 17:40

  Označevanje živil

 4. Silva Vratuša
  10. 11. 2020 at 17:48

  Označevanje živil

 5. mateja
  12. 11. 2020 at 15:44

  Označevanje živil je dobra tema za delo na daljavo. Pri tem so učenci lahko samostojni in ne potrebujejo pomoči staršev.

 6. Simona
  12. 11. 2020 at 23:13

  Označevanje živil

 7. Vera
  23. 11. 2020 at 19:38

  Tudi sama sem učno uro o označevanju živil izvedla na daljavo. Pripravila sem UL z oznakami na deklaracijah, učenci pa so doma poiskali izdelke in na pakiranem živilu prepoznali njegove osnovne informacije. Opisali so tudi znake za varnost in kakovost živil.

 8. Neža Sedej
  24. 11. 2020 at 12:28

  Označevanje živil je tema, ki se jo da dobro izpeljati pri delu na daljavo.
  Učenci so lahko pri delu za to učno uro popolnoma samostojni (pomoč z živili, ki jih imajo v domačem gospodinjstvu; učbenikom; oznakami živil).

 9. Tina
  7. 12. 2020 at 09:12

  Označevanje živil in spoznavanje pomembnosti deklaracije. Otroci doma izberejo tri hitro pokvarljive izdelke ter izdelke z daljšim rokom uporabe, na zoom povezavi predstavijo osnovne informacije, nato se o njih pogovorimo kaj vse izvemo iz deklaracije.

 10. Mirjam Trampuž
  7. 12. 2020 at 15:56

  Sama sem izvedla podobno uro pri označevanju živil. Najprej so učenci spoznali oznake in nato so morali v domačem okolju to poiskati in zapisati. Na ZOOM urici smo preverili njihove zapise. Praktično delo se mi zdi pomembno, ker učenci iz tega se največ zapomnijo.

 11. Nataša
  8. 12. 2020 at 16:06

  Označevanje živil je je tema, ki jo lahko odlično opravimo tudi na daljavo. Traja lahko kot daljša dejavnost, ki jo sproti dopolnjujemo in lahko povežemo tudi z drugimi učnimi predmeti.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja