Predlagajte …

Ime in priimek

Vaš elektronski naslov

Naziv vira

Kratek opis
Čemu in zakaj se "vir" uporablja? V dveh povedih zapišite glavne lastnosti ...

Spletni naslov vira

Kategorije

 • Licenca: plačljivoprosto
 • Namen: tehnična podporaadministrativna podporaza pouk
 • Tip vira: aplikacijaspletna strangradivoprimer rabe
 • Jezik vira: sloangnemhrv
 • Operacijski sistem: AndroidWindowsiOS

Oznake

 • Projekti: CCLIPPPEUF
 • Predmeti: vsi predmetimatematikafizikaslovenščinatuji jezikizgodovinageografijašportna vzgojakemijabiologijadrugi predmeti
  Vpišite predmet (če ni med navedenimi):
 • Sodobne kompetence (21 stoletja): sodelovanjeustvarjalnostkomunikacijakritično mišljenjereševanje problemov
 • 8 vseživljenskih kompetenc: komunikacija v maternem jezikukomunikacija v tujih jezikihštevilska predstavljivost in kompetence v matematiki, naravoslovju in tehnologijiinformacijska in komunikacijska tehnologija (IKT)učenje učenjamedosebne in družbene kompetenceinovativnost in podjetnostkulturna zavest in izražanje
 • Taksonomija: pomnjenjerazumevanjeuporabljanjeanaliziranjevrednotenjeustvarjanje
 • Didaktične in/ali učne strategije: mobilno učenje (M-LEARNING)asinhrono učenje (ASYNCHRONOUS LEARNING)... (QUEST-BASED LEARNING)avtentično učenje (AUTHENTIC LEARNING)kombinirano učenje (BLENDED LEARNING)obratno-zvrnjeno-vzvratno učenje (FLIPPED LEARNING)učenje s pomočjo spletnih didaktičnih iger (GAMIFICATION)masovno izobraževanje na daljavo (MOOC)

Daljši opis
Kaj s tem virom delamo? Razvoj katerih kompetenc spodbuja?, Kaj je potrebno (tehnično) za uporabo (račun, internet…)

Posnetki zaslonov, slike in druge priponke: