Predstavimo sebe in druge

Namen:
Gre za primer izobraževanja na daljavo pri nemščini v osnovni šoli na temo Predstavimo sebe in druge. Tema se obravnava okvirno 10 ur oz. 5 tednov na daljavo. Pri učenju bo učenec nadgradil besedišče na obravnavano tematiko ter razvijal slušno, govorno, bralno in pisno zmožnost.

Opis sklopa:
Predstavitev sebe in drugih je priporočena učna vsebina po Učnem načrtu za drugi tuji jezik v 4. do 9. razredu, neobvezni izbirni predmet (2013).

Pri učenju te teme učenec v 6. razredu (nadaljevalno učenje, 3. leto učenja):
 nadgradi besedišče na temo Jaz in moj svet,
 zna poiskati ključne podatke iz spletnega besedila in jih ustrezno uporabiti v konkretni situaciji,
 spozna pravila vljudnega pogovora (nagovoriti intervjuvanca / uporabiti vljudnostne izraze, se posloviti),
 tvori povedi in postavlja kvalitetna W-vprašanja v okviru dane teme,
 izraža lastne izkušnje, mnenje, strinjanje in čustva,
 zna doživeto odigrati svojo vlogo v intervjuju z izbrano osebo.

Opis učnega sklopa je prenosljiv tudi na učenje v kombiniranih oz. heterogenih skupinah z ustreznimi prilagoditvami glede doseganja ciljev in standardov znanja, opredeljenih v učnem načrtu.

Celotno gradivo je dostopno na povezavi.

Gradivo so pripravili v predmetni skupini za nemščino na ZRSŠ.

5 thoughts on “Predstavimo sebe in druge

 1. Monika
  10. 11. 2020 at 17:52

  Dobro zasnovan sklop, ustrezni cilji in naloge

 2. Lidija
  12. 11. 2020 at 13:18

  Zelo dobro zamišljen način dela – se da super izpeljati.

 3. Tajana
  7. 12. 2020 at 18:16

  Odlična povezanost vseh elementov, ki jih vsebujejo navodila. Všeč mi je, ker učitelju ponuja veliko povratnih informacij.

 4. Nataša
  7. 12. 2020 at 20:22

  Zelo natančno opredeljeni cilji, nazorno opisane vsebine, uporabno v praksi.

 5. Jelka
  8. 12. 2020 at 17:27

  Zanimivo, bogato, nadgradnja po razredih, povezanost z ang, tudi s slo. sama delam podobno, sploh v kombinirani skupini 2. in 3. leto učenja nem.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja