Značke: 7. razred

Uredi padajoče
Sketchometry

Sketchometry

Za zdaj ena od redkih uporabnih aplikacij s področja geometrije. Uporabna je predvsem v 7. razredu osnovne šole pri pouku matematike za načrtovanje in raziskovanje lastnosti med gometrijskimi elementi (trikotnik, znamenite točke trikotnika, krožnica, vzporednost, pravokotnost…). Avtor zapisa: Mateja Rezar Ulaga, prof. mat. (OŠ Hruševec…