Značke: 9. razred

Uredi padajoče
Geografski prostor Slovenije kot omejitveni in spodbujevalni  dejavnik razvoja Slovenije

Geografski prostor Slovenije kot omejitveni in spodbujevalni dejavnik razvoja Slovenije

Geografija / 9.r / Delitev naselij Učitelj s pomočjo različnega slikovnega materiala in posnetkov predstavi pomen in delitev naselij. Pri delu učenci poleg delovnih listov uporabljajo še zemljevid Slovenije in tablične računalnike. Splošni cilji: Učenec: razvija zmožnosti preproste analize, sinteze in interpretacije uporabnih in verodostojnih…

Gene Screen

Gene Screen

Aplikacija je uporabna za usvajanje nove snovi: Geni in dedovanje, Izražanje genov, ter Dedovanje pri človeku. Učenci preverjajo možne genske kombinacije pri dedovanju lastnosti – oblika lasišča, dedovanje bolezni kot recesivno obliko dedovanja. Katere bolezni se dedujejo recesivno in na katerem kromosomu…. S Punnetovim kvadratom…