Značke: 9. razred

Uredi padajoče
Obpanonske pokrajine

Obpanonske pokrajine

Slika 1: Goričko, najsevernejši del Obpanonskih pokrajin Slovenije.Avtor: B. Stojilković, 2014. Izobraževanje na daljavo pri pouku geografije lahko obsega vse etape učnega procesa ali tipe učnih ur. V obravnavanem primeru predstavljamo možnost obravnave sklopa Obpanonskih pokrajin v 9. razredu OŠ. Priprava vključuje stopnje preverjanja predznanja,…

Preverjanje znanja odbojke z aplikacijo Actionbound
08. 04. 2020 / Aplikacija, Pouk, Primer rabe

Preverjanje znanja odbojke z aplikacijo Actionbound

Nekaj besed o sami aplikaciji: Actionbound je zanimiva aplikacija, s katero rešujemo naloge različnih tipov: vprašanja, kvize, ustvarjamo fotografije, videe in zvočne posnetke, tekmovanja. Program je zastavljen tako, da učenci najprej rešijo prvo nalogo, šele nato dobijo naslednjo in so ves čas nekako v pričakovanju,…

Geografski prostor Slovenije kot omejitveni in spodbujevalni  dejavnik razvoja Slovenije

Geografski prostor Slovenije kot omejitveni in spodbujevalni dejavnik razvoja Slovenije

Geografija / 9.r / Delitev naselij Učitelj s pomočjo različnega slikovnega materiala in posnetkov predstavi pomen in delitev naselij. Pri delu učenci poleg delovnih listov uporabljajo še zemljevid Slovenije in tablične računalnike. Splošni cilji: Učenec: razvija zmožnosti preproste analize, sinteze in interpretacije uporabnih in verodostojnih…