Značke: angleščina

Uredi padajoče
Osebna izkušnja: Uporaba IKT aplikacij za delo pri pouku

Osebna izkušnja: Uporaba IKT aplikacij za delo pri pouku

Avtorica: Kim Valentinčič Dejstvo je, da se učitelji neprestano učimo, a le tako lahko učencem omogočamo čim boljši učni proces. Kot učiteljica angleščine in španščine v OŠ vedno pogosteje opažam, da poučevanje tujega jezika ne doseže popolnega namena, če ni podkrepljeno in obogateno z uporabo…

Zdrava in nezdrava prehrana

Zdrava in nezdrava prehrana

Vir slike: https://www.istockphoto.com/photo/choosemyplate-healthy-food-and-plate-of-usda-balanced-diet-recommendation-gm168340083-17924438 Učni sklop, namenjen izobraževanju na daljavo, razvija bralne in pisne spretnosti, slušno razumevanje, prek videokonference pa tudi govorno spretnost. Obravnava zdravo in nezdravo prehrano in vključuje delo z i-učbenikom za 1. letnik. Opis sklopa: Dijaki ponovijo besedišče, povezano z zdravo in nezdravo…