Značke: angleščina

Uredi padajoče
Zdrava in nezdrava prehrana

Zdrava in nezdrava prehrana

Vir slike: https://www.istockphoto.com/photo/choosemyplate-healthy-food-and-plate-of-usda-balanced-diet-recommendation-gm168340083-17924438 Učni sklop, namenjen izobraževanju na daljavo, razvija bralne in pisne spretnosti, slušno razumevanje, prek videokonference pa tudi govorno spretnost. Obravnava zdravo in nezdravo prehrano in vključuje delo z i-učbenikom za 1. letnik. Opis sklopa: Dijaki ponovijo besedišče, povezano z zdravo in nezdravo…

Najstniki v virtualnem svetu

Najstniki v virtualnem svetu

Vir slike: https://pxhere.com/en/photo/905837 CC0 Public Domain Učni sklop, namenjen izobraževanju na daljavo. Dijak razvija zmožnost branja in bralnega razumevanja, zmožnost pisnega sporočanja, širi besedišče, razvija svojo digitalno kompetenco s poudarkom na varnosti in varovanju avtorskih pravic, izmenjuje ideje in stališča in daje povratno informacijo. Opis…