Značke: gimnazija

Uredi padajoče
Telo in zdravje

Telo in zdravje

Namen: Gre za primer izobraževanja na daljavo pri nemščini v gimnazijah na temo Telo in zdravje. Tema se obravnava okvirno za 10 ur oz. 3 tedne na daljavo. Pri učenju bo dijak spoznal besedišče na obravnavano tematiko ter razvijal slušno, govorno, bralno in pisno zmožnost. …

ZGODOVINA NA DALJAVO – PRVA SVETOVNA VOJNA

ZGODOVINA NA DALJAVO – PRVA SVETOVNA VOJNA

Politična karikatura ponazarja odnose in zavezništva med državami pred začetkom prve svetovne vojne. (Pridobljeno s https://bit.ly/39T4P65) Namen Pri pouku zgodovine na daljavo se obveznemu tematskemu sklopu o prvi svetovni vojni nameni štiri učne ure oz. dva tedna. Poleg vsebinskega znanja dijaki pri delu z zgodovinskimi…

Najstniki v virtualnem svetu

Najstniki v virtualnem svetu

Vir slike: https://pxhere.com/en/photo/905837 CC0 Public Domain Učni sklop, namenjen izobraževanju na daljavo. Dijak razvija zmožnost branja in bralnega razumevanja, zmožnost pisnega sporočanja, širi besedišče, razvija svojo digitalno kompetenco s poudarkom na varnosti in varovanju avtorskih pravic, izmenjuje ideje in stališča in daje povratno informacijo. Opis…