Značke: IKT

Uredi padajoče
Preverjanje znanja odbojke z aplikacijo Actionbound
08. 04. 2020 / Aplikacija, Pouk, Primer rabe

Preverjanje znanja odbojke z aplikacijo Actionbound

Nekaj besed o sami aplikaciji: Actionbound je zanimiva aplikacija, s katero rešujemo naloge različnih tipov: vprašanja, kvize, ustvarjamo fotografije, videe in zvočne posnetke, tekmovanja. Program je zastavljen tako, da učenci najprej rešijo prvo nalogo, šele nato dobijo naslednjo in so ves čas nekako v pričakovanju,…

Raba IKT v razredu

Raba IKT vsebin v razredu je iz dneva v dan pomembnejša. Učitelj mora skrbeti, da ga njegovi učenci v IKT sposobnostih ne prehitijo, zato se mora tudi sam redno izobraževati na tem področju. Internet se širi in razvija iz dneva v dan, kar nam daje…

Uporaba IKT pri pouku športne vzgoje
05. 12. 2019 / Pouk, Primer rabe, Slovenščina

Uporaba IKT pri pouku športne vzgoje

V današnjem času so Informacijsko-komunikacijske tehnologije ( IKT) dostopne vsakomur, so del vsakdana, popestrijo pouk, ga olajšajo, vsekakor pa z uporabo ne smemo pretiravati. Za uporabo IKT morajo imeti tudi učitelji potrebno znanje, saj so brez tega tehnologije neuporabne. Kljub temu, da v času moderne…