Značke: matematika

Uredi padajoče
Racionalne funkcije na daljavo

Racionalne funkcije na daljavo

Opis: Opisan je primer obravnave racionalne funkcije pri matematiki v srednjem strokovnem izobraževanju za izobraževanje na daljavo. Tej vsebini namenimo okvirno 25 ur pouka matematike v izobraževanju na daljavo. Pri učenju bo dijak spoznal racionalne funkcije, racionalne enačbe in neenačbe in pridobljeno znanje uporabil pri…

KAHOOT!
15. 04. 2020 / Gradivo, Pouk, Primer rabe

KAHOOT!

Kahoot je spletna platforma, ki jo je mogoče odlično uporabiti pri poučevanju v osnovni ali srednji šoli. Kahoot omogoča kreiranje vprašanj različnih tipov, s katerimi lahko preverjamo znanje učencev, ali pa kviz uporabimo zgolj v namen uvodne motivacije ali zaključka učne ure. Pogoj za sodelovanje…