Značke: matematika

Uredi padajoče
Uporaba spletnega kviza pri matematiki

Uporaba spletnega kviza pri matematiki

Učenje matematike učencem vedno ni najbolj priljubljeno. Tehnologija nam omogoča, da s pomočjo različni aplikacij pouk popestrimo. Ena takšna aplikacija je aplikacija Kahoot, to je spletni kviz. Motivirati učence za delo s pomočjo aplikacije Kahoot, je lahka naloga. Učenci uživajo ob reševanju nalog in se…

Desmos
19. 11. 2014 / Aplikacija, iOS, Pouk, Prosta uporaba

Desmos

Aplikacija spada v zvrst izobraževanja. Uporabna je pri pouku matematike za risanje grafov različnih funkcij. Primer uporabe v 9. razredu osnovne šole: učenca lahko v paru raziskujeta lastnosti linearne funkcije na podlagi njihovih enačb in grafov. Nato sklepata, zapišeta in posredujeta posplošitve. Vodilni kompetenci, ki…

Sketchometry

Sketchometry

Za zdaj ena od redkih uporabnih aplikacij s področja geometrije. Uporabna je predvsem v 7. razredu osnovne šole pri pouku matematike za načrtovanje in raziskovanje lastnosti med gometrijskimi elementi (trikotnik, znamenite točke trikotnika, krožnica, vzporednost, pravokotnost…). Avtor zapisa: Mateja Rezar Ulaga, prof. mat. (OŠ Hruševec…