Značke: sodelovanje

Uredi padajoče
Umetnost in naravoslovje

Umetnost in naravoslovje

Narava kot taka je največja, najlepša, najzapletenejša, a hkrati najenostavnejša umetnost tega planeta. Da pa jo lažje razumemo, smo jo morali razdrobiti. To lahko nemalo krat vodi do enoličnih proučevanj procesov, postopkov in mehanizmov, ki učencem niso blizu njihovega doživljanja in razumevanja sveta in okolice.…

Kemija v življenju kot izbirni predmet

Kemija v življenju kot izbirni predmet

Na naši šoli izvajamo izbirni predmet Kemija v življenju (KVŽ), na katerega so se lahko prijavili učenci 9. razredov. Pri predmetu se prepletajo naslednje teme: 1. Tekmovanje  snovi (kromatografija); ugotavljali bomo, katera barvila vsebujejo listi različnih rastlin. 2. Svet barv (naravna barvila); iz rastlin bomo…

Eksperimentalno delo pri predmetu Naravoslovje in tehnika v 4. razredu

Eksperimentalno delo pri predmetu Naravoslovje in tehnika v 4. razredu

UVOD Razvojna stopnja učencev, starih med devet in deset let, od nas zahteva, da jim omogočimo izkustveno pot učenja, pri kateri poudarjamo večjo aktivnost učencev na področju eksperimentiranja in raziskovanja ter tiste aktivnosti, ki se izvajajo tudi zunaj šolskih prostorov. Takšen proces učenja vodi učence…