Značke: šport

Uredi padajoče
S kamero do uporabne povratne informacije pri pouku športa

S kamero do uporabne povratne informacije pri pouku športa

V današnjem času nas informacijsko-komunikacijska tehnologija (IKT) spremlja na vsakem koraku. Možnosti, ki jih tehnologija ponuja, je veliko, vendar primanjkuje konkretnih rešitev. Šport je zelo specifičen predmet, kjer je večji del znanj podan praktično, zato je IKT težje uporabiti. Vendarle pa ima tudi za šport…

Uporaba merilcev SU pri pouku športa

Uporaba merilcev SU pri pouku športa

Učitelji predmeta šport uporabljajo IKT pri poučevanju svojega predmeta predvsem zaradi lažje in boljše ponazoritve, boljše predstavitve same demonstracije posameznih nalog itd.. Eni izmed takih pripomočkov so sigurno tudi merilci srčnega utripa. Slednji nam pomagajo prikazati delovanje našega srca ob različnih obremenitvah. Srce se med…

Izobraževanje na daljavo: Telesno dejavni

Izobraževanje na daljavo: Telesno dejavni

Gibanje je najboljša protiutež dolgotrajnemu sedenju in bivanju v zaprtih prostorih! Je odlično sredstvo za dvig imunskega sistema v boju proti boleznim sodobnega časa! In učinkovit blažilec različnih negativnih vplivov na naše duševno zdravje! Posnetek je namenjen vsem učiteljem, ravnateljem in staršem. V njem opozarjamo…