Značke: srednja šola

Uredi padajoče
Eksponentna enačba in neenačba

Eksponentna enačba in neenačba

Opisan je primer obravnave vsebine Eksponentna enačba pri matematiki v programu SSI in PTI za izobraževanje na daljavo. Tej vsebini namenimo okvirno 15 ur pouka matematike v izobraževanju na daljavo. Pri učenju bo dijak spoznal reševanje eksponentnih enačb in neenačb ter pridobljeno znanje uporabil pri…

Logaritemska enačba in neenačba

Logaritemska enačba in neenačba

Opisan je primer obravnave vsebine Logaritemska enačba pri matematiki v programu strokovne gimnazije za izobraževanje na daljavo. Tej vsebini namenimo okvirno 15 ur pouka matematike v izobraževanju na daljavo. Pri učenju bo dijak spoznal reševanje logaritemskih enačb in neenačb ter pridobljeno znanje uporabil pri reševanju…

Trigonometrijska enačba in neenačba

Trigonometrijska enačba in neenačba

Opisan je primer obravnave vsebine Logaritemska enačba pri matematiki v programu strokovne gimnazije za izobraževanje na daljavo. Tej vsebini namenimo okvirno 15 ur pouka matematike v izobraževanju na daljavo. Pri učenju bo dijak spoznal reševanje logaritemskih enačb in neenačb ter pridobljeno znanje uporabil pri reševanju…

Zdrava in nezdrava prehrana

Zdrava in nezdrava prehrana

Vir slike: https://www.istockphoto.com/photo/choosemyplate-healthy-food-and-plate-of-usda-balanced-diet-recommendation-gm168340083-17924438 Učni sklop, namenjen izobraževanju na daljavo, razvija bralne in pisne spretnosti, slušno razumevanje, prek videokonference pa tudi govorno spretnost. Obravnava zdravo in nezdravo prehrano in vključuje delo z i-učbenikom za 1. letnik. Opis sklopa: Dijaki ponovijo besedišče, povezano z zdravo in nezdravo…