Uporaba IKT v razredu

Pri neobveznem izbirnem predmetu računalništvo učence uvajamo v svet programiranja s pomočjo vizualnega programskega okolja Scratch. Ta prostodostopna spletna aplikacija lahko služi ne le za poučevanje programiranja ampak tudi drugih vsebin. Sama Scratch večkrat uporabim za obravnavo matematičnih tem, kot so koordinatni sistem, koti, ipd.

V prispevku bom predstavila, kako lahko aplikacijo izdelano v Scratchu, uporabimo pri obravnavi Evklidovega algoritma. Sledi podrobnejši opis poteka učne ure.


Osnovni podatki

Med uro poteka delo v dvojicah in/ali individualno, odvisno od števila računalnikov in učiteljeve presoje. Nekatere dele ure se izvede frontalno, ker moramo zagotoviti, da vsi dijaki ustrezno raziskujejo, torej iščejo odgovore na ustrezna vprašanja. Pri frontalnem pristopu uporabimo metodo razgovora, pri individualnem delu oz. delu v dvojicah pa metodo uporabe IKT (aktivnosti izdelane v programu Scratch).

Dijaki za samostojno odkrivanje potrebujejo delovni list in dostop do Scratchovih programov.

Dijaki pred obravnavo:

  • poznajo osnovni izrek o deljenju in ga znajo uporabiti,
  • na številih napravijo praštevilski razcep in izračunajo največji skupni delitelj števil,
  • poznajo in uporabljajo osnovni izrek o deljenju za polinome (težje).

Cilji ure:

  • Cilj 1: Dijak pozna Evklidov algoritem za računanje največjega skupnega delitelja in ga ustrezno uporabi pri reševanju nalog.
  • Cilj 2: Dijak z uporabo Evklidovega algoritma rešuje besedilne naloge iz vsakdanjega življenja.
  • Cilj 3: Dijak z uporabo Evklidovega algoritma poišče največji skupni delitelj dveh algebrskih izrazov (težje).

Obravnava

Na začetku ure moramo dijake seznaniti z načinom dela in jim razdeliti delovne liste Evklidov algoritem. Delovne liste rešijo s pomočjo programa, Evklidov algoritem – raziskovanje 1, izdelanega v Scratchu. Med odkrivanjem dijake le usmerjamo in ne namesto njih raziskujemo.

Zelo pomembno je, da se po izvedeni aktivnosti z dijaki pogovorim o Evklidovem algoritmu. Smiselno je preveriti rešitve naloge in zapisati/dodelati definicijo Evklidovega algoritma.

Torej, da je Evklidov algoritem končen računski postopek, s katerim izračunamo največji skupni delitelj dveh naravnih števil. Običajno se zanj odločimo takrat, ko: ne znamo narediti praštevilskega razcepa in/ali so vpletena števila zelo velika.

Drugi program, ki sem ga prav tako izdelala v Scratchu, izvede Evklidov algoritem grafično in računsko. Učenci si s pomočjo tega program lahko pomagajo pri preverjanju dobljenih rezultatov. Pri sami uri ga priporočam, da ga uporabite za raziskovanje naslednjih vprašanj:

  • Ali se Evklidov algoritem vedno konča?
  • Zakaj je predzadnji ostanek največji skupni večkratnik?
  • Kako bi Evklidov algoritem uporabil za tri števila?


Program

Delovanje programa Evklidov algoritem – raziskovanje 1

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja