Za tretješolce: Where’s Spot?

Dalmatinci. Vir: Pixabay

Vir: Pixabay

Opis/namen: 

Učni sklop Where’s Spot je namenjen uporabi za izobraževanje na daljavo v 3. razredu OŠ. Z dejavnostmi v sklopu se razvija slušne, bralne, govorne in pisne zmožnosti v angleščini in rabo  IKT, ob podpori katere poteka učenje (povezovanje preko videokonferenčnih aplikacij, reševanje spletnih nalog itd.). Predviden čas izvedbe je 6-7 šolskih ur, ki naj jih učitelj ustrezno razporedi v okviru treh tednov. Vsebinsko sklop obravnava besedišče ‘živali’, ‘pohištvo in oprema’ predloge kraja in odločevalna vprašanja (Yes-No).

Opis sklopa: 

Predvidene cilje učnega sklopa realiziramo v več korakih skladno z načeli didaktično pestrih pristopov in posebnosti izobraževanja na daljavo. 

 1. Na začetku učenci  ponovijo besedišče »živali«, »pohištvo« in predloge, ki jih poznajo iz prejšnjih razredov. 
 2. Nadaljujejo s poslušanjem in gledanjem zgodbe (lahko v različnih izvedbah), da učenci razumejo bistvo zgodbe in si zapomnijo podrobnosti. Usvajajo ali utrjujejo tvorjenje vprašanj: Is he behind the door? in kratkih odgovorov (No.) oz. daljših (No, he isn’t).
 3. Razumevanje podrobnosti pokažejo z interaktivnimi nalogami povezovanja živali z njihovimi skrivališči (pohištvo itd.). 
 4. Ob interaktivnih nalogah poimenujejo pohištvo in živali ter tvorijo povedi, v katerih izražajo prostorska razmerja: in, on, under, behind (npr. The snake is in the wardrobe.) ter preverijo izgovarjavo ob zvočnem posnetku. Živali lahko na kratko opišejo (The hippo is grey.).
 5. Izdelajo svojo mini knjižico.  
 6. Odigrajo oz. interpretativno preberejo (lahko v dialogu z domačimi ali interaktivno s sošolcem) besedilo po vzorcu iz knjige. (npr. Is Spot behind the door? No. The bear is behind the door.) in se ob tem posnamejo

Končni cilj učnega sklopa je, da učenec razume zgodbico Where’s Spot? in jo zna ob slikovni podpori pripovedovati ali za branje/pripovedovanje pripravi svojo podobno različico.Predvideno število ur (6) je samo priporočilo, saj pri obravnavi upoštevamo individualni napredek učencev in tehnične možnosti, ki jih imamo na voljo. Posebno pozornost namenjamo tudi učencem z učnimi težavami in ostalim ranljivim skupinam, ki potrebujejo posebno učiteljevo podporo in spodbudo. V besedilu znak pikapolonice https://lh3.googleusercontent.com/NoWwvC8zseRKGPWyd2TA7cN8n4O6ydX2GIWVOZ9tVnEDpMpHGFmAA08cbDddNbs_9MjyzbMvMqF8QTgPpvIbC9DWkHjdr89BKW8kkOUomHCeQ0Xlusiup3PtxqZjYayvTA usmerja v splošna navodila za prilagoditve, v preglednici pa do prilagoditev za posamezne dejavnosti.

Where's Spot. Vir: Amazon
Where’s Spot. Vir: Amazon

Splošno navodilo/pojasnilo za učitelja angleščine na razredni stopnji: 

Ob koncu tretjega razreda razvijamo vse štiri sporazumevalne zmožnosti, zato se dejavnosti nadgrajujejo od ugotavljanja in aktiviranja predznanja, do slušnega vnosa ob slikovni podpori, govorjenja ob slikovni podpori, do branja, zapisovanja in pisanja enostavnih povedi po vzorcu. Učitelj tujega jezika mora nujno poiskati načine za interakcijo (priporočamo videokonferenčna srečanja; npr. Zoom, Skype, Miscrosoft Teams). Učitelj naj spodbuja tudi medvrstniško interakcijo z delom v dvojicah na daljavo (npr. interpretativno branje knjižice). 

Za interaktivne dejavnosti (Liveworksheets) priporočamo uporabo brskalnika Google Chrome.

Slika1: Izsek iz načrta sklopa. Celotno gradivo se nahaja na povezavi.

Primer učnega sklopa s predlogi za ocenjevanje znanja za izobraževanje na daljavo je pripravila predmetna skupina za angleščino na Zavodu za šolstvo.                                                                

One thought on “Za tretješolce: Where’s Spot?

 1. Mojca H
  7. 10. 2020 at 19:02

  Pozdravljeni,
  najlepša hvala svetovalkam na ZRSŠ za pripravo učnega sklopa, s katerim lahko razvijamo vse 4 spretnosti jezika.
  Naloge so pestre in zanimive, saj vključujejo in motivirajo različne tipe učencev z nalogami kot so gledanje posnetkov, reševanjem nalog povezovanja, branjem, pisanjem, ustvarjanjem pesmi/rapa, kjer se poleg besedišča razvija tudi kreativnost otrok in dovzetnost za jezik, kar lahko posamezniki še nadgradijo s poustvarjanjem zgodbice in tvorbo/snemanjem novih dialogov.
  Opozorila pa bi na napako pri nalogi 3, zadnji primer, saj se besedilo ne konča pri besedi box, ampak nadaljuje dot… (učni list Where’s Spot 3 – https://www.liveworksheets.com/ay602628he), kar bi lahko zmedlo kakega tretješolca ob samostojnem delu.
  Kot zapisano na začetku: Iskrena hvala za ta prispevek in v upanju na še kakega, lep pozdrav!

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja